ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ GOBYSEND

Chào mừng đến với website https://goby.vn của Công ty Cổ Phần Gobysend (“Gobysend”).

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng dịch vụ này và Chính sách bảo mật của chúng tôi trước khi đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ trên website của Gobysend. Một khi đã đăng ký nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Gobysend, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của Gobysend dưới tên miền chính thức là goby.vn và gobysend.com. Gobysend sẽ duy trì trang thông tin điện tử https://goby.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho các Người dùng Gobysend nhưng không giới hạn là các cá nhân hay tổ chức sử dụng.

Gobysend có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng Gobysend có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website của Gobysend. Nếu Người dùng Gobysend tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng Gobysend chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng Gobysend đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng Gobysend, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của Gobysend.


1. Điều kiện giao dịch chung

Việc Người dùng Gobysend lựa chọn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Gobysend đồng nghĩa với việc Người dùng Gobysend chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website của Gobysend. 

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của Gobysend thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Người dùng Gobysend tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.

2. Sử dụng hợp pháp

Gobysend có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập của Người dùng Gobysend vào hệ thống dịch vụ của Gobysend khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng Gobysend có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về Gobysend phản ánh tiêu cực về hoạt động của Người dùng Gobysend hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng Gobysend khi sử dụng sản phẩm mà Gobysend nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của Gobysend, quyền lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, Gobysend có quyền yêu cầu Người dùng Gobysend cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Gobysend có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Gobysend cũng như cộng đồng.

3. Tạm ngừng, chấm dứt cung cấp dịch vụ

Gobysend có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng Gobysend trong các trường hợp sau:

a) Người dùng Gobysend sử dụng sản phẩm dịch vụ của Gobysend vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…

b) Người dùng Gobysend gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

c) Người dùng Gobysend lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.

d) Người dùng Gobysend sử dụng website để phá hoại một website khác.

đ) Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.

e) Người dùng Gobysend sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

f) Người dùng Gobysend sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Người dùng Gobysend khác của gobysend.com.

g) Người dùng Gobysend bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của Gobysend. Trường hợp bị tấn công Gobysend sẽ tạm ngừng dịch vụ đối với Người dùng Gobysend trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.

h) Người dùng Gobysend có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.

i) Người dùng Gobysend không thanh toán các chi phí đúng hạn.

k) Người dùng Gobysend có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Gobysend trên các phương tiện thông tin đại chúng.

l) Trường hợp nêu tại Mục 2 của bản Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp.

m) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

4. Dịch vụ liên kết của bên thứ ba

Gobysend sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của sản phẩm, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba.

Khi Người dùng Gobysend sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ ba được tích hợp trên hệ thống Gobysend,… có nghĩa là Người dùng Gobysend đã hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung, riêng áp dụng cho từng dịch vụ. 

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Người dùng Gobysend hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. Gobysend chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Người dùng Gobysend đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Người dùng Gobysend được khuyến khích tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

5. Xử lý sự cố

Người dùng Gobysend có trách nhiệm thông báo ngay cho Gobysend khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Gobysend để Gobysend có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng Gobysend. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng Gobysend có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng Gobysend hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Gobysend luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Gobysend sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng Gobysend.

6. Giới hạn trách nhiệm

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, Gobysend không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng Gobysend trên các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của người dùng Gobysend. Đồng thời, Gobysend không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng Gobysend và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Gobysend sau khi Gobysend đã bàn giao cho Người dùng Gobysend.

Gobysend chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ Gobysend; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng Gobysend hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng Gobysend vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Gobysend.

Như một điều kiện khi sử dụng sản phẩm dịch vụ này, Người dùng Gobysend đồng ý rằng Gobysend, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của Gobysend sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Gobysend hay sử dụng các Dịch vụ khác của Gobysend.

Gobysend khuyến nghị Người dùng Gobysend nên tìm hiểu đối tác bên thứ 3 thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. Gobysend không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về bất cứ sản phẩm, dịch vụ Bên thứ 3 của Người dùng Gobysend sau khi sử dụng dịch vụ của Gobysend.

7. Đảm bảo cung cấp dịch vụ

Gobysend cung cấp các sản phẩm và các tính năng đi kèm trên cơ sở “có thể thực hiện được”. Gobysend sẽ không bảo đảm rằng sản phẩm của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, Gobysend và các nhân viên của Gobysend sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Sản phẩm và Dịch vụ của Gobysend luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. Gobysend cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Người dùng Gobysend có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của gobysend.com. Tuy nhiên, Gobysend có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng Gobysend bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn.

9. Quy định sử dụng email marketing

Khi khách hàng sử dụng giải pháp Email Marketing được cung cấp bởi Gobysend, chúng tôi không đồng ý và không chấp nhận việc lạm dụng dịch vụ và sử dụng dịch vụ để gửi thư điện tử rác, tức là những email không được sự đồng ý của người nhận. Chúng tôi tôn trọng các quy định về chống thư rác do Chính phủ cũng như các tổ chức quốc tế ban hành và yêu cầu khách hàng của mình tuân thủ chặt chẽ các quy định này.

Khách hàng phải thực hiện theo các hướng dẫn về nội dung email cũng như các giới hạn về việc gửi email. Danh sách email được sử dụng trong các chiến dịch phải được sự đồng ý của người nhận và Gobysend có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho các khách hàng không đáp ứng các điều kiện trên.

Tất cả nội dung email gửi đi phải đảm bảo không vi phạm các quy định của Pháp luật Nhà nước CHXHCN Việt Nam về chống thư điện tử rác. (http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200773)

10. Nội dung của người dùng Gobysend

Bằng cách sử dụng Gobysend, người dùng Gobysend cung cấp cho chúng tôi văn bản, hình ảnh, tệp đính kèm và thông tin khác (“nội dung của người dùng Gobysend”). Người dùng Gobysend có toàn quyền sở hữu nội dung của mình – những gì thuộc về người dùng Gobysend vẫn là của người dùng Gobysend.

Người dùng Gobysend có thể xóa nội dung của mình bằng cách xóa nó trên các trang web của Gobysend. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, một số nội dung của người dùng Gobysend có thể không bị xóa hoàn toàn (ví dụ: khi dữ liệu của người dùng được chia sẻ với người khác). Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về việc xóa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào của người dùng Gobysend, hoặc việc không xóa hoặc xóa nội dung đó.

Người dùng Gobysend hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của mình và cho biết rằng người dùng Gobysend sở hữu hoặc có các quyền cần thiết đối với tất cả nội dung của mình và việc sử dụng nội dung của người dùng không vi phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư, hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

11. Điều khoản thanh toán

1. Thanh toán chung:

Vui lòng kiểm tra kỹ gói dịch vụ và điều khoản sử dụng trước khi thanh toán dịch vụ.

Các gói dịch vụ của Gobysend đã bao gồm thuế VAT.

Người dùng Gobysend có thể trải nghiệm dịch vụ của Gobysend linh hoạt theo các kỳ hạn sau:

– Theo chu kỳ cố định, người dùng Gobysend sẽ trả phí sử dụng dịch vụ định kỳ hàng tháng hoặc trả phí sử dụng dịch vụ trong một khoản thời gian định kỳ khác mà người dùng chọn khi mua dịch vụ.

Gobysend có quyền cập nhật và thay đổi các giá gói dịch vụ tùy từng thời điểm. Việc thay đổi mức giá sẽ có hiệu lực vào thời điểm người dùng Gobysend bắt đầu đăng ký sử dụng dịch vụ tiếp theo sau ngày thay đổi mức phí. Khi tiếp tục trải nghiệm dịch vụ và thực hiện giao dịch, người dùng Gobysend đã đồng ý chấp nhận mức giá mới sau khi mức giá này có hiệu lực.

Gobysend không có trách nhiệm hoàn trả tiền dịch vụ sau khi người dùng đã thanh toán.

2. Gói dịch vụ miễn phí của Gobysend:

Chúng tôi có cung cấp gói dịch vụ miễn phí của Gobysend trong một khoản thời gian nhất định, theo đó bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm dịch vụ nằm trong gói dịch vụ miễn phí của Gobysend mà không phải tốn bất kỳ chi phí nào. 

Chúng tôi có quyền cập nhật điều chỉnh điều khoản cung cấp gói dịch vụ miễn phí cho người dùng vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, chúng tôi cũng có quyền thu hồi gói dịch vụ miễn phí mà không cần thông báo trước và không phải chịu trách nhiệm trong phạm vi được pháp luật cho phép.

3. Điều khoản lưu thẻ thanh toán:

Với tiện ích “Lưu Và Bảo Mật Thẻ Cho Lần Sau” tại cổng thanh toán Quốc Tế và cổng Nội Địa, Gobysend sẽ không trực tiếp lưu thẻ của bạn. Để đảm bảo an toàn và bảo mật, thông tin thẻ của bạn chỉ được lưu bởi VNPAY – Công ty cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam hoặc các nền tảng quốc tế như Google và Apple.

4. Tính năng “Tự Động Gia Hạn”:

Tiện ích “Tự Động Gia Hạn” là tính năng tự động tái kích hoạt tính phí các gói dịch vụ Gobysend cho người dùng khi đến kỳ gia hạn. Bằng việc đồng ý đăng ký tiện ích tự động gia hạn, người dùng xác nhận ủy quyền cho Gobysend hoặc bên thứ ba thực hiện trừ tiền tự động từ tài khoản thẻ thanh toán mà người dùng đã đăng ký mỗi khi gói dịch vụ đến kỳ thanh toán.

Kỳ Dịch Vụ là thời điểm gói dịch vụ hiện tại mà người dùng đăng ký hết thời hạn sử dụng.

Yêu cầu hủy tiện ích sẽ có hiệu lực ngay sau ngày cuối cùng của kỳ dịch vụ đăng ký hiện tại.

5. Đối với trường hợp phát sinh lỗi khi thanh toán, người dùng có nghĩa vụ thông báo và cung cấp các chứng từ xác minh cho giao dịch thanh toán cho Gobysend để kiểm tra và xử lý. Đối với các trường hợp lỗi phát sinh từ phía Gobysend, Gobysend sẽ cung cấp lại dịch vụ cho người dùng để tiếp tục sử dụng. Gobysend không có chính sách hoàn trả lại giao dịch đã thực hiện.

12. Bản quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm, dịch vụ của Gobysend đều thuộc về Gobysend hoặc được cấp phép hợp pháp cho Gobysend sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của Gobysend, người khác không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm, dịch vụ của Gobysend.

13. Giải quyết thắc mắc, khiếu nại, tranh chấp

a) Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng Gobysend vui lòng nào gửi về Gobysend theo các phương thức sau: 

  • Liên hệ trực tiếp tới địa chỉ trụ sở: Công ty cổ phần Gobysend, Tầng 7, Tòa nhà văn phòng Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Gobysend sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Gobysend, trường hợp cần thiết, Gobysend có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Gobysend sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Gobysend trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

b) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và Gobysend, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.

Dùng thử miễn phí