Chính sách bảo mật

Cập nhật và có hiệu lực ngày: 04/01/2021

Chính sách bảo mật này mô tả các thông tin mà Công ty cổ phần Gobysend (sau đây gọi là “chúng tôi”) có thể thu thập từ khách hàng của Gobysend, người nhận email từ khách hàng của Gobysend hoặc người ghé thăm trang web của Gobysend (sau đây gọi là “bạn), cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của Gobysend.
Khi bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của Gobysend, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nếu trong Chính sách bảo mật này.


1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về bạn:

 • Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
 • Họ tên, tuổi, địa chỉ cư trú, chức vụ nghề nghiệp
 • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
 • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại thiết bị, loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền 
 • Thông tin thanh toán: thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, địa chỉ nhận hoá đơn, lịch sử giao dịch, và bất kỳ trao đổi thông tin liên quan, nếu bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi
 • Lịch sử sử dụng dịch vụ của chúng tôi: thời gian và số lần bạn tương tác và sử dụng dịch vụ, những trang bạn xem, những địa chỉ mà trình duyệt web truy xuất đến, các chức năng của dịch vụ mà bạn dùng, cách bạn cài đặt dịch vụ, chất lượng dịch vụ tại thời điểm bạn sử dụng dịch vụ.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn nhằm các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ cho bạn
 • Trả lời các yêu cầu hoặc các phản hồi từ bạn
 • Cung cấp hỗ trợ khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật
 • Liên hệ với bạn để cung cấp thông tin cập nhật dịch vụ, thông tin về các dịch vụ bạn đã yêu cầu hoặc đã mua của chúng tôi.
 • Marketing các sản phẩm, dịch vụ và tính năng mà bạn có thể quan tâm và theo dõi hiệu suất của các quảng cáo và nỗ lực marketing của chúng tôi
 • Xuất phát những hiểu biết về thị trường, cách cải thiện chất lượng Dịch vụ và các mục đích nghiên cứu hoặc phân tích kinh doanh khác.
 • Tùy chỉnh các dịch vụ, sản phẩm ở hiện tại và trong tương lai cũng như các khía cạnh khác của Dịch vụ cho bạn và những người dùng khác
 • Bảo mật Dịch vụ và hệ thống của chúng tôi và bảo vệ thông tin và dữ liệu của bạn

3. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của bạn cho bên thứ ba trong một số trường hợp dưới đây:

 • Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác
 • Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết để xử lý dữ liệu và trong trường hợp việc cung cấp thông tin của bạn là cần thiết để thực hiện công việc của bên thứ ba đó

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

4. Quản lý thông tin trên website

Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn đưa lên website.

5. Sử dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi máy chủ của Gobysend. Chúng tôi sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của bạn.

Cookie sẽ giúp chúng tôi nhận ra bạn nếu bạn truy cập vào nhiều trang trên trang web của chúng tôi trong cùng một phiên, do đó chúng tôi không cần phải hỏi mật khẩu của bạn trên mỗi trang. Sau khi bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu bạn thích. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Gobysend.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích website cung cấp bởi Google, Inc., trên trang của chúng tôi. Google Analytics sử dụng Cookie và các công nghệ giám sát khác để giúp chúng tôi phân tích cách bạn tượng tác và sử dụng website của chúng tôi, lập báo cáo về tình trạng hoạt động của website, và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động và việc sử dụng website của chúng tôi. Trang web của chúng tôi không sử dụng Google Analytics để thu thập các thông tin định danh bạn một cách cá nhân. Thông tin được tạo ra bởi Google Analytics sẽ được chuyển đi và lưu trữ bởi Google và sẽ áp dụng chính sách bảo mật của Google. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ đối tác của Google và cách để rút khỏi sự giám sát cho mục đích phân tích của Google, hãy nhấn vào đường dẫn dưới đây (https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/)

6. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để Gobysend cung cấp và quản lý quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của Gobysend.

7. Danh sách người nhận

Để gửi một chiến dịch email hoặc tin nhắn SMS hoặc thông báo đẩy hoặc sử dụng các tính năng nhất định trong tài khoản của mình, bạn cần tải lên Danh sách người nhận, tức là cung cấp cho chúng tôi thông tin về liên hệ của khách hàng, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của họ. Chúng tôi sử dụng và xử lý thông tin này để cung cấp Dịch vụ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc tổ chức của bạn và chính sách bảo mật này.

Nếu chúng tôi  phát hiện thấy hành vi lạm dụng hoặc bất hợp pháp liên quan đến Danh sách người nhận của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ Danh sách người nhận của bạn hoặc các phần của danh sách đó với các tổ chức chống thư rác trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép hoặc yêu cầu

8. Các thay đổi đối với Chính sách này

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Phiên bản mới nhất của chính sách bảo mật được phản ánh theo ngày phiên bản nằm ở đầu chính sách bảo mật này. Tất cả các cập nhật và sửa đổi có hiệu lực ngay sau khi có thông báo, mà Gobysend có thể cung cấp bằng bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng cách đăng phiên bản sửa đổi của chính sách bảo mật này hoặc thông báo khác trên các Trang web của Gobysend. 

Gobysend khuyến khích khách hàng xem lại chính sách bảo mật này thường xuyên để được cập nhật về những thay đổi có thể ảnh hưởng đến khách hàng. Mỗi bản sao chính sách bảo mật này được lưu trữ hợp lý bằng phương pháp điện tử hoặc bằng cách khác của Gobysend được coi là bản sao thực sự, đầy đủ, hợp lệ, xác thực và có thể thi hành được của phiên bản chính sách bảo mật này có hiệu lực vào mỗi ngày tương ứng mà khách hàng truy cập Trang web Gobysend.com.

Dùng thử miễn phí