BLOG

Kịch bản tự động kích hoạt theo các sự kiện liên quan tới đơn hàng và nhắc lịch từ các nguồn tích hợp

1 Shares
1
0
0

Có nhiều lựa chọn về điều kiện kích hoạt kịch bản tự động mà hệ thống Gobysend cung cấp để bạn lựa chọn.

Tổng quan về kịch bản tự động

Kịch bản tự động (Workflow) trong Gobysend là một dạng kịch bản Nếu – Thì, tức là “Nếu điều kiện kích hoạt kịch bản xảy ra” “thì hệ thống Gobysend sẽ thực hiện các hành động trong kịch bản, theo thứ tự.

Bước đầu tiên để bắt đầu một Kịch bản tự động là vào phần Menu bên trái, nhấp vào “Tự động hoá”:

Sau đó, bạn hãy nhấp vào nút “Thêm kịch bản” ở góc trên bên phải màn hình.Sau khi hoàn thành bước trên, bạn sẽ bắt đầu với việc thiết lập kịch bản. Điều quan trọng bạn cần xác định trước tiên là cách thức mà kịch bản sẽ bắt đầu kích hoạt (Trigger Type).

Điều kiện kích hoạt kịch bản tự động

Khi bạn tạo ra một Kịch bản tự động mới, hệ thống Gobysend sẽ cho phép bạn lựa chọn.

Kích hoạt kịch bản này dựa theo 1 trong số các điều kiện có sẵn. Các điều kiện có sẵn này được phân vào thành từng hạng mục như dưới đây.

Các hạng mục điều kiện kích hoạt này có thể được hiểu cơ bản như sau:

1.Từ thông tin khách hàng: Hạng mục này chứa các điều kiện liên quan đến dữ liệu trong hồ sơ của khách hàng, ví dụ Hồ sơ có tồn tại hay chưa, Phân khúc của khách, Thẻ của khách, Điểm tích luỹ của khách & Ngày tháng cụ thể. Chi tiết các điều kiện nằm trong hạng mục này như ảnh dưới đây:

2. Từ hoạt động của khách hàng: Hạng mục này chứa các điều kiện liên quan đến Hoạt động của khách hàng trên 1 website/ 1 hệ thống đã được tích hợp với Gobysend (Nếu chưa tích hợp thì không thể sử dụng các điều kiện này). Chi tiết các điều kiện nằm trong hạng mục này như ảnh dưới đây:

3. Từ chức năng quản lý đơn hàng trên Gobysend: Hạng mục này chứa các điều kiện liên quan đến việc tạo và quản lý đơn hàng, với điều kiện người dùng quản lý đơn hàng bằng hệ thống Gobysend. Nếu người dùng quản lý đơn hàng bằng các nền tảng khác như Haravan, Kiotviet thì có hạng mục điều kiện kích hoạt riêng. Chi tiết hạng mục như ảnh dưới đây:

4. Từ Haravan: Hạng mục này chứa các điều kiện liên quan đến việc tạo và quản lý đơn hàng trên nền tảng Haravan, với điều kiện người dùng đã tích hợp Haravan với Gobysend. Chi tiết hạng mục như ảnh dưới đây:

5. Từ KiotViet: Hạng mục này chứa các điều kiện liên quan đến việc tạo và quản lý đơn hàng trên nền tảng KiotViet, với điều kiện người dùng đã tích hợp KiotViet với Gobysend. Chi tiết hạng mục như ảnh dưới đây:

6. Từ Getfly: Hạng mục này chứa các điều kiện liên quan đến việc tạo và quản lý đơn hàng trên nền tảng Getfly, với điều kiện người dùng đã tích hợp Getfly với Gobysend. Chi tiết hạng mục như ảnh dưới đây:


1 Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like