BLOG

Ưu, Nhược điểm & Nội dung phù hợp để chăm sóc khách hàng trên các kênh Messenger, Zalo OA, SMS, Email

1 Shares
1
0
0

Gobysend xin chia sẻ đến các bạn Ebook tổng hợp về Ưu điểm – Nhược điểm và Nội dung phù hợp để chăm sóc khách hàng trên các kênh gồm Messenger, Zalo OA (tin ZNS và Broadcast), SMS (Brandname và số điện thoại hotline), và cuối cùng là Email.

Mời các bạn nhấp vào link dưới đây để đọc và download ebook.

Ưu, nhược điểm và nội dung phù hợp các kênh chăm sóc khách hàng phổ biến


1 Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *