BLOG

Phân biệt Email Marketing và Marketing Automation: Hiểu đúng để chọn đúng

0 Shares
0
0
0

Rất nhiều người nghĩ, Marketing Automation là Email Marketing và Marketing Automation chỉ có chức năng gửi email tự động. Sự hiểu lầm này đã khiến chủ doanh nghiệp, marketer bỏ qua nhiều tính năng “đắc lực” giúp nuôi dưỡng lead và tối ưu chuyển đổi.

Để làm rõ hơn, hãy cùng Gobysend đặt 2 công cụ này lên bàn cân so sánh.

1. Phạm vi tác động

Email Marketing: Người dùng chỉ có thể tạo dựng và vận hành các chiến dịch trên một kênh duy nhất là email.

Marketing Automation: Doanh nghiệp có thể quản trị và vận hành các chiến dịch marketing trên nhiều kênh cùng một lúc như email, app push, trang bán hàng,… Đặc biệt, các công cụ Marketing Automation hiện đại được xây dựng gần đây như Gobysend sẽ có các kênh được thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam như SMS brandname, Zalo ZNS, tối ưu thông báo đẩy website để tối ưu trải nghiệm của khách hàng nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi.

2. Tính tự động hóa

Email Marketing: Lên lịch gửi từng email đến khách hàng vào những thời điểm khác nhau. Doanh nghiệp không thể xây dựng được các bước chăm sóc tự động tiếp theo dựa vào các hành vi như open, click link, mua hàng, unsubscribe,…

Marketing Automation: Cho phép doanh nghiệp xây dựng chuỗi workflow (kịch bản) tự động trên nhiều kênh để tiếp cận và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng. Dựa vào hành vi của khách hàng tại từng điểm chạm, các kịch bản chăm sóc tiếp theo sẽ được kích hoạt và hoàn toàn tự động.

3. Khả năng cá nhân hóa

Email Marketing: Chỉ cá nhân hóa các thông tin khách hàng như tên, địa chỉ, SĐT,…

Marketing Automation: Không chỉ cá nhân hóa được tất cả các trường dữ liệu trong thông tin của khách hàng, công cụ Marketing Automation có khả năng cá nhân hóa tới từng hành vi của khách hàng trong chiến dịch, hành vi trên website, để đưa ra thông điệp, gợi ý phù hợp.

4. Giai đoạn tác động

Email Marketing: Chỉ có thể tác động, giao tiếp với khách hàng đã được định danh. Nghĩa là đã có các thông tin email, họ tên, SĐT,…

Marketing Automation: Ngay cả khi chưa được định danh, dựa vào các hành vi như tiếp cận bài viết, inbox fanpage, visit website,… doanh nghiệp đã có thể áp dụng các kịch bản tự động hóa để tiếp cận, chăm sóc khách hàng.

Như vậy, Email Marketing là một thành phần của hệ thống Marketing Automation. Trong thời đại 4.0, khách hàng sẽ tiếp cận với doanh nghiệp tại các điểm chạm trên nhiều kênh khác nhau. Chỉ áp dụng tự động hóa cho kênh email sẽ là chưa đủ.

Do đó, công cụ Marketing Automation như Gobysend sẽ là giải pháp toàn diện, tối ưu hành trình mua sắm của khách hàng và gắn họ với doanh nghiệp hiệu quả hơn. Từ đó, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ được tối ưu.

 


0 Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like