BLOG

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Give away “Đôi cánh của thông điệp”

0 Shares
0
0
0

Bước 1: (Nếu chưa đăng ký tài khoản trên Gobysend): Truy cập vào trang https://fly.gobysend.com/ và thực hiện tạo tài khoản mới bằng cách nhấn Creat new account/ Tạo tài khoản mới và thực hiện theo các bước được hướng dẫn

Bước 2: Sau khi đã đăng nhập vào tài khoản, bạn nhấn nút mũi tên trỏ xuống ở bên phải hình đại diện trên thanh công cụ và nhấn chọn Upgrade/ Nâng cấp

Bước 3: Ở trang lựa chọn gói nâng cấp, bạn nhấn chọn gói Standard, chọn số lượng liên hệ là 2.500 và chọn kỳ thanh toán là 3 tháng. Sau đó bạn nhấn Continue ở phía bên phải để đi đến trang Địa chỉ thanh toán

Chọn gói Standard
Chọn số lượng liên hệ là 2.500
Chọn kỳ thanh toán là 3 tháng
Nhấn Tiếp tục để đi đến trang Địa chỉ thanh toán

Bước 4: Ở trang Địa chỉ thanh toán, bạn nhấn Continue/ Tiếp tục ở phía dưới bên phải để đi đến trang Xác nhận thanh toán

Bước 5: Ở trang Xác nhận thanh toán, bạn điền mã EMAIL-DOICANH vào mục Mã khuyến mãi và nhấn Áp dụng để lưu mã. Sau đó, bạn nhấn Continue/ Tiếp tục để hoàn tất thanh toán.

Nhấn Thay đổi ở mục Mã khuyến mãi
Nhập mã EMAIL-DOICANH và nhấn Áp dụng để lưu mã
Nhấn Tiếp tục để hoàn tất thanh toán

Như vậy là bạn đã có thể bắt đầu sử dụng các công cụ của Gobysend được rồi.


0 Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like