043.917.6789 | 0981.198.199 | 0982.23.8989 | 090.365.3333
Hệ thống siêu thị

Với các phòng diện tích nhỏ tại một số căn hộ, chung cư thì kích thước mỗi vật dụng đều nên chọn loại vừa đủ dùng. Mẫu giường ngủ đa năng có thể là giường tầng, gấp lại được hoặc kết hợp sofa hoặc có tủ dưới gầm/ hộc đầu giường để tiết kiệm không gian, tận dụng chứa đồ. Các mẫu này sẽ có gầm cao khoảng 15- 30 cm tranh thủ phần phía dưới đặt đồ.
 

Giường ngủ đa năng

Pages